Over HZ

HZ is een zorgaanbieder in de Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte op het gebied van ambulante (woon) begeleiding, maatschappelijk -en sociaal werk. Er wordt individuele ondersteuning en begeleiding aan kinderen, volwassenen en gezinnen geboden. Hulp wordt op verschillende gebieden geboden: psychische problemen, problemen in het autistisch spectrum stoornis, sociale problemen, problemen bij nakomen van een bezoekregeling met de kinderen, problemen op gebied van moeilijk lerend, problemen met communicatie met de omgeving of instanties, combinatie van problemen.

Hulpzaam ambulante zorg DeventerWie is HZ

HZ (HulpZaam) bestaat uit Karin Koetsier; een zelfstandige zorgaanbieder voor de gemeente Deventer, Olst, Wijhe en Raalte. Vanaf 1988 werkend in de zorg met verschillende doelgroepen (psychische problemen, sociale problemen, problemen door het moeilijk kunnen leren) en vanaf 2001 met name maatschappelijk -en sociale hulpverlening geboden in thuissituaties.

Wat doet HZ

Wanneer u hulp nodig heeft op gebied van wonen, sociale omgang met anderen, psychische problemen, financiële problemen, problemen met communicatie met instanties (jeugdzorg, bewindvoerders, reclassering); kunt u contact opnemen met het sociaal team in uw wijk. Vanuit hier kunt u aangeven dat u hulp nodig heeft. Er zal een kennismakingsgesprek worden gepland met u, medewerker van het sociaal team en HZ.

Er wordt uitgegaan van uw vraag en wens. Daarbij zal er een kort hulpplan (ondersteuningsplan) geschreven worden hoe we samen naar een oplossing werken. In de samenwerking is het belangrijk dat de hulpverlener bij u aansluit: dus samenwerken in uw tempo, met uw begrip en vanuit uw wens. Hierbij zal HZ aansluiten en zorgen dat u zelf de regie houdt.

HZ is in de gemeente Deventer één van de vier zorgaanbieders die meewerken in het proces “mensen in verwarring”, WMO Acuut. HZ is één keer per vier weken aanspreekpunt voor de crisisdienst (IHT) van Dimence. Zij verwijzen mensen door naar HZ, als er “acuut” vragen zijn en hulp nodig is op het gebied van de WMO. Hierbij kunt u denken aan; uit de hand gelopen schulden en geen uitweg meer zien, scheiden en niet meer verder weten te handelen, woonhuis vervuilt door allerlei omstandigheden, combinaties van problemen (alcohol, overlast, geen werk).

Doordat HZ zelfstandig werkt, kan er snel op uw hulpvraag ingegaan worden. Doorgaans is er geen wachtlijst. HZ werkt met andere ervaren zelfstandige zorgondernemers en kleine maatschappen op gebeid van maatschappelijk -en sociaal werk. HulpZaam verwijst zo nodig door als u andere zorg nodig heeft. HZ kan een coördinerende rol op zich nemen; zodat zaken snel worden opgepakt, overzicht wordt bewaard en u goed en passend wordt geholpen.

Kenmerkend voor HZ: hulp is snel inzetbaar, aansluiten bij uw hulpvraag en wensen, er kan als u wenst in het Sallands dialect worden gesproken, kijken naar mogelijkheden, direct terug bellen als u heeft gebeld en de zaken samen regelen. Gewoon praktisch meedenken en doen! Bijvoorbeeld HZ kan een luisterend oor bieden en tegelijkertijd met u samen de was op vouwen.